ABOUT US

who we are

ในฐานะแบรนด์บุหรี่ไฟฟ้าระดับนานาชาติชั้นหนึ่ง SMOK® มีผลิตภัณฑ์บุหรี่ไฟฟ้าหลากหลายประเภท รวมถึงเครื่องสร้างไอระเหยตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสุด ในขณะเดียวกัน SMOK® ไม่เพียงแต่ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่ยังให้บริการชุมชนแก่เพื่อน vape ด้วย SMOK® ได้เปิดตัว APP พิเศษ - IVPS Tour ซึ่งเป็นระบบจัดการไอระเหยอัจฉริยะและแพลตฟอร์มโซเชียล เป็นสถานที่ที่คุณสามารถอวดตัวเอง แบ่งปันชีวิตการสูบไอของคุณและผูกมิตรกับนักสูบไอคนอื่นๆ ทั่วโลก ขณะนี้เรากำลังแนะนำคุณสมบัติการสื่อสารทางสังคมและข้อมูลมากขึ้น และมุ่งมั่นที่จะทำให้เป็นชุมชนบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์แนวดิ่งที่ยอดเยี่ยม ในการทำเช่นนั้น SMOK® ได้เข้ามาแทนที่ในแวดวงอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นจนจบ SMOK® ไม่เพียงแต่ผลิตผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเท่านั้น แต่ยังหวังให้ผู้บริโภคของเรามีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นและเพลิดเพลินกับทางเลือกที่ดีต่อสุขภาพแทนยาสูบ ผู้บริโภคที่มีสุขภาพดีขึ้นและมีความสุขมากขึ้นคือความมุ่งมั่นของเรา

Our Founder Team

ธาริน วัฒนโกศล

ธาริน วัฒนโกศล

ผู้ก่อตั้ง

Our Administrator Team

Our Accountant Team

พงษ์อนันต์ พาสกุล

พงษ์อนันต์ พาสกุล

หัวหน้าทีม Administrator

สุวิชาดา เรืองรังสรรค์

สุวิชาดา เรืองรังสรรค์

ผู้ร่วมทีม Administrator

ครองขวัญ เลิศวิทยา

ครองขวัญ เลิศวิทยา

ผู้ร่วมทีม Administrator

นนทิน วงศ์พัฒนา

นนทิน วงศ์พัฒนา

ผู้ร่วมทีม Administrator

ยศกร ศิริวงศ์สกุลชัย

ยศกร ศิริวงศ์สกุลชัย

หัวหน้าทีม Accountant

ภาณุพล สตาภิรมย์

ภาณุพล สตาภิรมย์

สมาชิกในทีม Accountant

สุชาวดี ชนะสมบัติ

สุชาวดี ชนะสมบัติ

สมาชิกในทีม Accountant

สุดารัตน์ โสภาภักดิ์

สุดารัตน์ โสภาภักดิ์

สมาชิกในทีม Accountant

Our Web Developer Team

ปองภพ รัตนพิรมย์

ปองภพ รัตนพิรมย์

หัวหน้าทีม Web Developing

Our Content Reviewer Team

ฐาปนัท กระจ่างวงศ์

ฐาปนัท กระจ่างวงศ์

หัวหน้าทีม Content Review

Our Content Creator Team

ชนินี โสภาภักดิ์

ชนินี โสภาภักดิ์

หัวหน้าทีม Content Creating

นิพิฐ อาชาไชย

นิพิฐ อาชาไชย

ผู้ร่วมทีม Content Creating

ฐิตา ภูภักดี

ฐิตา ภูภักดี

ผู้ร่วมทีม Content Creating

บงกช พุ่มสนธิ

บงกช พุ่มสนธิ

ผู้ร่วมทีม Content Creating

Our Digital Marketer Team

คมสัน ปรางค์ทรัพย์

คมสัน ปรางค์ทรัพย์

หัวหน้าทีม Digital Marketing

นิชาภรณ์ ธรรมภักดิ์

นิชาภรณ์ ธรรมภักดิ์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

อนัญพร วงศ์พัฒนา

อนัญพร วงศ์พัฒนา

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing

ปองเดช รุ่งรัศมีทรัพย์

ปองเดช รุ่งรัศมีทรัพย์

ผู้ร่วมทีม Digital Marketing